Stichting Muziek voor Visueel Gehandicapten

 

Wat we doen

Het statutaire doel van de stichting Muziek en Visueel Gehandicapten is het bevorderen van activiteiten voor en door visueel of anderszins gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

In meer praktische zin wordt het doel vorm gegeven door: het bijdragen aan de verbeteringen in het muziekonderwijs die het voor blinden en slechtzienden mogelijk maken om op elk gewenst en mogelijk niveau muzieklessen te volgen, zich bekwamen in zang en instrument het bijdragen aan verbeteringen in de beschikbaarheid van en toegang tot bladmuziek het bevorderen van deelname aan muziekactiviteiten door blinden en slechtzienden het vergroten van bewustwording in de (muziek) samenleving om gelijkwaardige, inclusieve deelname door blinden en slechtzienden mogelijk te maken

 

Ons doel

Waarom speciale aandacht besteden aan muziek voor blinden en slechtzienden? Sommige mensen hebben een geweldig talent voor muziek en velen beleven plezier aan het maken van muziek. Dat is voor zienden en voor visueel gehandicapten hetzelfde. Ons doel is om zoveel mogelijk blinden en slechtzienden plezier te laten beleven aan muziekbeoefening.

 

 

Belang van muziek

Zowel het luisteren naar als het maken van muziek stimuleert een rijk scala van cognitieve, emotionele, sociale en culturele vaardigheden en kunnen zorgen voor intense, richtingbepalende ervaringen. Aspecten die met weinig andere middelen zo verenigd en aangewakkerd kunnen worden als met muziek. Muzieklessen stimuleren het denkvermogen en vergroten het aantal cognitieve strategieën.

En het mooie is: Muziektalent is niet aangeboren, niet erfelijk bepaald, dus iedereen kan zijn muziektalent ontwikkelen Om blinden en slechtzienden hun muziektalenten te laten ontwikkelen moeten een aantal voorwaarden worden gecreëerd. Het muziekonderwijs moet om kunnen gaan met blinde en slechtziende leerlingen, partituren en muzieklesmateriaal moeten in braille, in gesproken vorm of vergroot beschikbaar zijn en er moet meer bekendheid komen over hoe visueel gehandicapten hun talenten kunnen laten klinken in koren, orkesten, ensembles en bands.

 

 

Visuele handicap

Onder het begrip visuele handicap verstaan we blindheid en ernstige slechtziendheid. De oorzaak van een visuele handicap kan aangeboren (door erfelijkheid of complicatie bij de zwangerschap zijn) of verworven (door ziekte of ongeval). In het meest recente demografisch onderzoek (Dr. Hans Limburg; Epidemiologie van visuele beperkingen en een demografische verkenning. 2007) is het aantal mensen in Nederland dat volledig blind is vastgesteld op 76.000. Dit aantal groeit in 2020 naar ruim 84.000. Het aantal ernstig slechtzienden is bijna 223.000 en neemt toe naar 270.000 in 2020. Onder deze inmiddels ruim 300.000 Nederlanders bevinden zich grote muziektalenten die een voorbeeld vinden in bekende musici als Ray Charles, Stevie Wonder en Andrea Bocelli. Ook bekende instrumentalisten als John Henry (klavecimbel), Bernard d’Ascoli (piano), Takayoshi Wanami (viool) en Roman Rauhut (gitaar) hebben hun talent bewezen. Talenten in Nederland zijn er natuurlijk ook. Wat te denken van Jules de Corte, Vincent Bijlo, Charlotte Glorie en Bert van den Brink. Wij zien graag het aantal talenten en het aantal amateurmusici en zangers snel toenemen!

 

Administratieve gegevens

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 4121 3750
Rechtspersonen samenwerkingsverbanden Informatienummer [RSIN] 8051 92 530

Bankrelatie
ING nummer NL30 INGB 0000 36 14 84

Bestuurssamenstelling
Fred van Stek, penningmeester
Gerard van Wolferen, voorzitter
Theo van der Greft, bestuurder
Hedda Schueler, secretaris

Beloningsbeleid
Bestuursleden van de stichting Muziek en Visueel Gehandicapten ontvangen geen beloning voor hun bestuurlijke activiteiten. Een restitutie van gemaakte kosten in verband met de bestuurlijke activiteiten kan wel worden verstrekt.

Doelstelling
Het statutaire doel van de stichting Muziek en Visueel Gehandicapten is het bevorderen van activiteiten voor en door visueel of anderszins gehandicapten en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Bestuurssamenstelling

 

Fred van Stek

Met mijn achtergrond in financieel economisch management en fondsenwerving zet ik me graag in voor de stichting Muziek en Visueel Gehandicapten. De betrokkenheid met blinden en slechtzienden is al lange tijd aanwezig en muziek is zò belangrijk. Motiverende woorden vind ik: inzetten voor anderen, maatschappelijk ondernemen, samen doen en verbinden. In het connect2music programma vind ik dat allemaal terug!

Gerard van Wolferen

docent en onderzoeker, School voor Muziek en Technologie, HKU

Al in mijn conservatoriumtijd hielp ik een blinde docent met het noteren van zijn partituren. Sinds die tijd interesseert mij hoe mensen met een visuele beperking het makkelijkst kunnen omgaan met genoteerde muziek. In de loop der tijd deed ik met studenten al weer een heel aantal projecten voor mensen met allerlei beperkingen omdat ik denk dat je beperkingen soms voor een flink deel kunt opheffen door alternatieven te ontwikkelen. Zo ontwikkelden we een vest waarin je de trillingen van de muziek kunt voelen en meer, voor doven, een ruimte waarin kinderen met autisme kunnen communiceren met hun omgeving en een trilkastje waarmee doof en blinde kinderen spelletjes kunnen spellen die zinvol zijn voor hun ontwikkeling en die zichzelf uitleggen. Ik hoop dat ik via de stichting kan meewerken aan nog een hele reeks projecten die voor anderen soms leuk en voor anderen van groot belang kunnen zijn.

Theo van der Greft

Jarenlang ben ik als hoofd ICT werkzaam geweest bij Dedicon en daarvoor bij de Nederlandse Luister- en Braillebibliotheek. Ik ben actief betrokken geweest bij projecten, waarbij het geschikt maken van teksten voor mensen met een leeshandicap centraal staat. Daarnaast heb ik de leiding gehad over de ontwikkeling van diverse automatiseringssystemen, voor uitleen, catalogus en productieadministratie. Mijn kennis en ervaring op ICT gebied wil ik, nu ik gepensioneerd ben, graag inzetten voor connect2music.

Hedda Schueler

Muziek is een onlosmakelijk deel van mijn leven. Ik zing, speel piano en heb muziekwetenschap gestudeerd. Zodoende ben ik zowel met de muziekpraktijk als met de muziektheorie bekend. Ik ben volledig blind en helaas heb ik ondervonden dat de muziekvoorziening voor blinden en slechtzienden de laatste jaren met sprongen achteruit gegaan is. Men vindt het niet belangrijk genoeg, omdat het maar om zo’n kleine groep zou gaan. En dat terwijl muziek wereldwijd mensen met elkaar verbindt op zoveel niet onder woorden te brengen manieren! Connect2music opent nieuwe wegen naar een gigantische verbetering van de toegankelijkheid van bladmuziek in aangepaste leesvormen en het verbetert ook de mogelijkheden van blinde en slechtziende mensen om optimaal deel te kunnen nemen aan het muziekleven. Ik zet mij hier dan ook bijzonder graag voor in!